vi kickstartar februari på samma sätt som vi började och slutade januari! med VAB!  Vabaktiviteterna blir mys i koja och titta på Karlsson på taket och rita tillsammans med @artforkidshub